dr Krzysztof Sidorkiewicz

Stanowisko: starszy wykładowca

E-mail: Turn on Javascript!

Tematyka badań naukowych
sytuacja mniejszości polskiej na Litwie, współpraca transgraniczna, problematyka partii politycznych

Prowadzone przedmioty
Administracja publiczna w krajach UE-do wyboru, Bezpieczeństwo w UE, Historia gospodarcza, Międzynarodowe stosunki polityczne-do wyboru, Nauka o państwie-do wyboru, Ustrój samorządu terytorialnego, Współczesne systemy polityczne-do wyboru, Zagadnienia ustrojowe Polski- do wyboru


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie