Dofinansowanie Pearson Test of English General

Dofinansowanie międzynarodowego certyfikatu językowego Pearson Test of English General w 2018 roku

Dofinansowanie międzynarodowego certyfikatu językowego Pearson Test of English General w 2018 roku.

Informujemy, że studenci  3 roku w Instytucie Ekonomicznym oraz 4 roku w Instytucie Politechnicznym  i Instytucie Informatyki Stosowanej, a także studenci  3 roku w Instytucie Pedagogiczno-Językowym na kierunkach  Filologia Polska  oraz Pedagogika  i Pedagogika  Specjalna, którzy chcieliby uzyskać w tym roku akademickim certyfikat PTE General potwierdzający ich kompetencje językowe na poziomie B2 lub C1 mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu ‘Elbląska Akademia Kompetencji Kluczowych’ , pod warunkiem, że posiadają wykształcenie średnie (nie są posiadaczami dyplomu wyższej uczelni) i wezmą udział w szkoleniu przygotowującym do egzaminu w wymiarze 60h.  Szkolenie takie uruchomimy jeśli tylko zbierze się grupa  12 chętnych – będzie się odbywać dwa razy w tygodniu po 90 minut w godzinach popołudniowych od połowy listopada 2017 do końca kwietnia 2018r. Egzamin PTE General odbędzie się w maju 2018r.

Uczestnicy, którzy dopełnią wszystkich wymaganych formalności zgodnie z regulaminem projektu i  uzyskają pozytywną decyzję o zakwalifikowaniu do projektu, uzyskają zwrot kosztów szkolenia, egzaminu oraz podręcznika, a także innych poniesionych kosztów przewidzianych w regulaminie projektu (wsparcie dodatkowe) w wysokości 89% poniesionych wydatków.  Zobowiązanie finansowe następuje po wniesieniu wkładu własnego w wysokości  11% całkowitego kosztu oraz  podpisaniu Umowy Kształcenia. Zwrot kosztów następuje po wykonaniu zobowiązania i uzyskaniu certyfikatu.

Koszty kształtują się następująco: szkolenie 60h – 930zł, certyfikowany  egzamin PTE General  - 600zł, podręcznik - 65zł, razem: 1595zł, z czego 11% wymaganego wkładu własnego to 175zł.

Proszę zapoznać się z regulaminem projektu, w którym określono szczegółowe  warunki  i zasady  uzyskania dofinansowania .  Na stronie projektu ‘Elbląska Akademia Kompetencji Kluczowych’ w zakładce ‘do pobrania’ znajdą Państwo wszystkie obowiązujące w projekcie dokumenty. Ze względu na terminy związane z przewidzianymi procedurami konieczna jest dyscyplina czasowa – formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) należy złożyć  najpóźniej 9 października 2017r. w biurze projektu w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 49. Tel. 517 501 004

 Równocześnie proszę koniecznie wysłać swoje zgłoszenie na szkolenie językowe na adres kierownika Zakładu Lektoratów:  Turn on Javascript!

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na spotkanie w środę 4 października o godz. 15.30 lub w piątek 6 października o godz. 13.30 w Instytucie Pedagogiczno-Językowym, ul. Czerniakowska 22, pokój nr 9. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

O szczegóły proszę również pytać swoich lektorów języka angielskiego.

 

mgr Sylwia Góralewicz
Kierownik Zakładu Lektoratów
Turn on Javascript!
tel 55 6290706


Data publikacji: 04 października 2017


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie